Resevillkor

1. BESTÄLLNING AV RESA
1.1. Resan kan beställas via e-post eller på vår hemsida.
1.2. Avtal mellan parterna anses som ingått från den dag deposition är betalt och omfattar paketresan så som den framgår i fakturan. 
1.3. E-posten du mottar vid beställning av resan innehåller betalningsinformation och faktura med betalningsdatum samt summering av beställningen.

2. BETALINGSVILLKOR
2.1. När resan är beställd, ska det betalas en deposition på 5.500 kr per person för klassiska resor till Egypten, 4.500 kr per person för resor till till Förenade Arabemiraten, 3.000 kr per person för resor till Cypern och 2000 kr for resor till Sharm El Sheikh. Vid beställning av resa till Maldiverna eller kombinationsresa till Maldiverna och Arabemiraten betalas en deposition motsvarande flygbiljettens kostnad. Resan skall i sin helhet vara betald senast 35 dagar före avresa. 
2..2. Om beställningen görs senare än 35 dagar före avresa skall hela resans pris betalas omgående vid bekräftelse av plats. 
2.3. Resedokument kan skrivas ut på "mina bokningar" eller blir skickat på e-post när hela resan är betald.

3.VISUM
3.1.  Egypten 
Det är visumplikt till Egypten för både vuxna och barn, förutom i södra Sinai (Sharm El Sheikh). Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Visum till Egypten kan köpas vid ankomst på flygplatsen för 25 USD eller direkt av 1001 Natt Resor. Reser man till Sarm El Sheikh är det inte nödvendigt att köpa visum om man inte ska resa ut av södra Sinai. Icke-skandinaviska medborgare måste själva undersöka med Egyptiska ambassaden om visum krävs innan beställning av resa. Om resan är beställd och visum inte beviljas kan resan avbokas. I dessa fall gäller vanliga avbokningsregler och man står själv ekonomisk ansvarig.

3.2. Förenade Arabemiraten
Skandinaviska medborgare behöver inte söka visum innan resan till Förenade Arabemiraten. Visum fås gratis på flygplatsen vid ankomst och gäller i 30 dagar inkl. ankomst och avresedag. Pass måste vara giltigt mer än 6 månader efter hemresa. VIKTIGT: Israeliska medborgare eller personer som är födda i Israel blir nekade inresa till Förenade Arabemiraten.

3.3 Norra Cypern
Skandinaviska och EU medborgare behöver inte söka visum innan resa till Norra Cypern. Visum fås gratis på flygplatsen vid ankomst. Passet måste vara giltigt mer än 6 månader efter hemresa.

4. DIN SÄKERHET: 1001 NATT REISER HAR STÄLLT GARANTI TILL REISEGARANTIFONDET
1001 Natt Reiser AS är medlem i Norska Reisegarantifondet och Norsk Reiselivsforum.
Reisegarantifondens uppgift är att försäkra kunder som har köpt paketresa mot förlust vid konkurs, ackord eller insolvens hos arrangören. Kunden är enligt lagen försäkrad vid köp av paketresa där arrangören har ställt garanti i Norge. Fonden betalar således tillbaka förskott som kunden har betalt in när en resa blir inställd. Vid reseavbrott betalas den del som motsvarar icke uppfylld vistelse. Vidare täcks utgifter till uppehälle och hemresa där hemresan är en del av paketresan.

5. PRIS
5.1. Resans uppgivna pris omfattar alla avgifter och skatter norska/svenska/danska och/eller utländska myndigheter lägger på de tjänster avtalet omfattar. Vidare skall priset inkludera eventuella tillägg för de tillval kunden beställt. Eventuella pristillägg, rabatter, valfria tillägg eller specifikationer knytet till resan skall tydligt framgå i resebevis samt på faktura. 
5.2. Det kan förekomma ökningar av skatter och avgifter som läggs till av hotell, flygbolag och rederier, t.ex. på grund av ökade oljepriser. En eventuell ökning av dessa skatter och avgifter skall belastas den resande vid utställning av resebevis.
5.3. Vi förbehåller oss till att priser på internet kan innehålla fel pga tekniska orsaker. Eventuella fel åtgärdas inom 24 timmar eller inom loppet av nästkommande arbetsdag.

6. FÖRSÄKRING
1001 Natt Reiser AS förmedlar Gouda avbeställnings och reseförsäkring. Försäkringen måste beställas och betalas i samband med inbetalning av resans deposition för att den skall vara giltig. Vid sjukdom eller andre situationer som gör att resan inte kan genomföras, kontakta läkare och försäkringsbolag. Ta också kontakt med 1001 Natt Reiser AS för avbeställning.

7. AVBESTÄLLNING VID FORCE MAJEURE 
7.1. Den resande kan innan avresa avboka resan vid följande tillfällen:
1) Där det på resmålet eller i omedelbar närhet av detta område de sista 14 dagarna före paketresan skall påbörjas konstateras krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga smittsamma sjukdomar eller andra orsaker som må likställas med de ovan nämnda och det finns en rimlig grund till att anta att dessa förhållanden också kommer gälla när paketresan skall på börjas. Detta gäller där orsaker som nämnts i föregående punkt inträffer på resrutten och att detta innebär en risk för kunden. Vid avbeställning har kunden krav på att få tillbaka det han har betalt för paketresan. Kunden har inte rätt till att avbeställa efter reglerna i denna bestämmelse i fall där han ingick avtalet trots att han kände eller borde känna till den orsak som anropas som grund för avbeställning. 
2) Där prishöjning ökar turens kostnad med mer än 10%. 
3) Där det inträffar andra förhållanden av väsentlig betydelse för turen, som t.ex. att arrangören ändrar semesterort eller hänvisar den resande till hotell av väsentligt sämre kategori än det som är beställt. Vid dessa tillfällen har den resande rätt till full återbetalning av resans pris, men kan inte ha andra krav.

7.2 Återbetalning vid avbeställning av resa sker efter följande regler:
1. 
Vid avbeställning av en resa innan 35 dagar före avresa återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för depositionsavgift per deltagare. Kostnader för bokade och bekräftade flygbiljetter kan tillkomma.
2. Vid avbeställning av en resa mellan 34 och 22 dagar före avresa återbetalas 50 % av det fakturerade beloppet med avdrag för en avbeställningsavgift på 1000 kr per deltagare samt kostnaden för bokade och bekräftade flygbiljetter.
3. Vid avbeställning- eller ändring av resa inom 21 dagar före avresa behåller arrangören 100 % av det fakturerade beloppet, kund får utbetalt eventuella återbetalningsbara skatter och avgifter.

7.3 Dyker den resande inte upp i rätt tid vid utresa/hemresa, mis­sar han/hon rätten till denna och måste själv stå för transport för egen räkning.

7.4 Ändring av beställning
Den resande kan ändra reselängd, hotell, namn på biljett, paketresa/program mot en administrationsavgift på 500 kr per person, i tillägg till eventuella kostnader som tillkommer för ändring av produkt. Ändring av datum kan göras senast 7 dagar innan avresa, eventuell merkostnad för dyrare pris på ny avgång tillkommer utöver administrationsavgift på 500 kr per person. Extra tillägg som bagage, transfer och utflykter kan läggas till senast 1 dag före avresa. Behöver ett eller flera namn kompletteras med mellannamn eller liknande kostar detta 340 kr per bokning och tillfälle.

7.5 Flyg
Mellanlandningar kan inträffa på vägen till / från destinationen om flera avgångar slås samman av nödvändiga skäl. Nödvändiga skäl kan till exempel vara för få inskrivna för avgångs- eller miljöhänsyn. Information om flygens flygtider, eventuella mellanlandningar, flygbolag och flygtyper på vår hemsida kan ändras under tiden mellan bokning och avresa. I händelse av betydande förändringar som kan inträffa, kommer 1001 Natt Reiser så långt som möjligt att ge muntligt eller skriftligt meddelande.
Skulle resenären ändra telefonnummer eller adress i förhållande till vad som är registrerat på beställningen, måste det meddelas 1001 Natt Reiser. I fall där felaktig kontaktinformation tillhandahålls är 1001 Natt Reiser inte ansvarig.
1001 Natt Reiser resor börjar och slutar vid avgångsflygplatser som beskrivs i bokningsbekräftelsen.
1001 Natt Reiser ansvarar inte för hur resenären kommer till / från avgångsflygplatsen.
I förhållande till förseningar ersätter inte 1001 Natt Reiser biljetter eller inköp av nya biljetter till / från avgångsflygplatsen.

1001 Natt Reiser är en Norsk researrangör och har ställt resegaranti till Reisegarantifondet 
Firmans juridiska namn: 1001 Natt Reiser AS
Organisationsnummer:
921 077 394